Brogata 14, Ålesund. Inngang i kjelleretasjen på sørsida, mot Steinvågsundet. Gå rundt hjørnet på den hvite bygningen

Besøk Ålesund og Omegn geologiforening i Steinvågen i Ålesund, lørdag 12.9 kl 11-15

Tema for «Geologiens dag 2020» er «Klima og geologi gjennom tidene».

Geologiske aktiviteter påvirker klimaet og derved alt liv i stort og smått. Dette skjer hele tiden – nå, for noen hundre år siden, og for millioner av år siden. Et stort vukanutbrudd på Island i 1784 gav omfattende hungersnød i Europa i flere år. For 300 mill. år siden lå Sør-Norge like nord for ekvator. Hvordan var det her da? Se utstilling og hør om dette og mye mer i Ålesund Geologiforening. Utstilling og orientering om Norske Bergarter. Se vår steinutstilling fra Møre og Romsdal, og andre fylker. Prøv steinsliping! Andre aktiviteter. Kanskje du har en stein som du har lyst til å sjekke ut? Konkurranser. Steingaver. Geologiens dag passer for alle aldersgrupper. Barn er velkomne. Gratis!

Mer informasjon/påmelding
Ålesund kommune
11:00
12.09.2020
Per Jacob Desserud
950 52 610
perjdesserud@gmail.com
Google Map of 62.47177680353338,6.123611360071792