Møtested Vienlinna, Gran

«Buhammer’n rundt» sett gjennom en geologs briller. Årets tema: Nyttige mineraler
Denne dagen tar vi turen til Buhammern og får med oss både den geologiske historien som forteller om dannelsen av grunnforholdene på Hadeland, men også den kulthistoriske delen om marmorbruddet, mulig middelalderbrudd og dagens pukkverk. Med bakgrunn i dagens tema; Nyttige mineraler, er det også naturlig å stille spørsmål om naturens tålegrense og om bærekrafts prinsipper. Kjentmann denne dagen er geolog Ragnar Knarud.

Turen passer for voksne og barn fra skolealder.

Ganske lett tur på tydelige stier. Et par steder er stien litt bratt, og
besøket til de små steinbruddene, går i litt ulendt terreng.

Mer informasjon/påmelding
Gran kommune
12:00
11.09.2021

97652582
solfrid.myhre@randsfjordmuseet.no
Google Map of 60.3278719,10.4854938