Velkommen til ute arrangement i Friluftslivets uke

LIVSGNISTEN GÅGRUPPE ULLENSAKER
INVITERER TIL UTENDØRS FRILUFTSQUIZ
7. SEPTEMBER
KL. 12 TIL 13

SERVERING
GRATIS DELTAKELSE
VELKOMMEN

Ullensaker kommune
12:00
07.09.2021 – 07.09.2021
Rita Fjeld Hovden
90296332
frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
Google Map of 60.1408579,11.1779828