Vi møtes ved Rundvannet på Tromsøya ved gapahuken. Buss rute 20 og 42 går opp til Rundvatnet bussholdeplass. Parkering ved Stakkevollan skole, eller ved den «hvite bobla» på Stakkevollan

I forbindelse med Friluftslivets uke inviterer Forum for natur og friluftsliv Troms lokale politikere til bålsamtale på Rundvannet i Tromsø. Er du frivillig i en friluftsorganisasjon eller natur- og turglad? Bli med å hør hva politikerne mener om viktige friluftspolitiske spørsmål- kanskje har du selv et spørsmål?

PÅMELDING- grunnet smittevernhensyn ber vi deg om å melde deg på til: troms@fnf-nett.no

Under Friluftslivets uke 5. – 13. september settes friluftsliv på agendaen over hele Norge. FNF Troms ønsker at også politikerne skal ta del i friluftslivsfeiringen – i form av en politisk bålsamtale.
Over hele landet blir politikere invitert med rundt leirbålet for å diskutere natur og friluftsliv.

Normalt har vi arrangert debatt på åpningsdagen for Friluftslivets Uke på Rundvannet i Tromsø, men grunnet korona-situasjonen er den store åpningen i år avlyst. Den vil bli erstattet av mange mindre arrangementer som vil bli å finne på Friluftslivetsuke.no.

Det er likevel viktig for å oss å videreføre den gode samtalen med politikere i Tromsø og i region Troms- vi vil derfor invitere til en bålsamtale med frivilligheten den 5 september klokken 18.00-19.00 på Rundvannet i Tromsø (ved Gapahuken).

Tema i år er:
1) Frivilligheten ser en nedgang i rekruttering av aktive medlemmer- hvordan kan frivilligheten og politikerne jobbe sammen for å sikre den samfunnsviktige dugnaden vi har innen friluftsliv også i fremtiden?

2) Folkehelse, nærnatur og allemannsretten- hvordan kan vi som samfunn sikre områdene for friluftsliv? Under pandemien har vi sett hvor viktig nærturen og nærfriluftslivet er for folk og vi håper vi sammen kan diskutere hva som er viktige prioriteringer innen arealer og tilrettelegging for friluftsliv fremover. (Vi har også en spennende sentrumsplan hvor vi ser at et perspektiv med urbant friluftsliv mangler!).

Vi stiller med bål og litt varmt å drikke.
Vi minner om smittevernreglene:
1) Hold 1 meters avstand (tiltak vil bli tatt for å merke opp)
2) Håndsprit vil bli satt ut!
3) Er du syk, bli hjemme!

Mer informasjon/påmelding
Tromsø kommune
18:00
05.09.2020
Christine Myrseth
951 75 403
troms@fnf-nett.no
Google Map of 69.692335,18.9931664