Friluftskveldene blir arrangert på forskjellige steder i Lund. Før hver friluftskveld vil sted bli annonsert i god tid

Velkommen til friluftskveld i Lund
En gang i måneden arrangerer Dalane Friluftsråd friluftskveld, i samarbeid med lokale organisasjoner. Friluftskveldene er for alle personer i alle aldre.

Hvor er friluftskveldene?
Friluftskveldene blir arrangert på forskjellige steder i Lund. Før hver friluftskveld vil sted bli annonsert i god tid

Hvem er det for?
Friluftskveldene er for alle, både unge og gamle, aktive turentusiaster og deg som sjelden er på tur, for personer med nedsatt funksjonsevne, småbarnsfamilier, pensjonister, innvandrere og personer som har behov for å roe ned med en kaffekopp rundt et sprakende bål.

Hva skjer på friluftskveldene?
Friluftsrådet arrangerer friluftskveldene sammen med lokale samarbeidspartnere. Programmet vil variere, men det er vanligvis enkle og morsomme aktiviteter, enkel bevertning, kaffe og sosial bålkos.

Mer informasjon/påmelding
Lund kommune
17:30
06.09.2023
Dalane Friluftsråd
51293045
naturligvis@friluftsrad-dalane.no
Google Map of 58.46091560000001,6.5443761