Kurøen bygdetun Ringsbyveien 137, 1950 Rømskog

Program:
kl. 12.00 Aktiviteter gjennom dagen på Kurøen
* natursti
* steke pinnebrød på bål
* diverse kurs/workshop
kl. 13.00 Foredrag av Stine, Tursøstre som vant bl.a.prisen Årets Villmarking 2017. Mer info på www.tursostre.no.
Hun skal fortelle om 52 overnattingsturer på 52 uker, tips,
erfaringer både fra hverdag, småbarnsliv, nærmarksliv og villmarksliv.
kl. 14.30 Premiering av friluftsbildene
kl. 15.00 Slutt for dagen
Endringer kan skje.

Rømskog kommune
12:00
09.09.2018 – 20.08.2018
Annemieke van Middelaar
93973964
frivilligsentralen@romskog.kommune.no
Google Map of 59.71844147352627,11.833742584922561