Vi tar 10-bussen fra Hønefoss til Sollihøgda.

Vi tar 10-bussen fra Hønefoss til Sollihøgda.
Vi går bortom Sollihøgda kapell som er en gave fra hoffjegermester Fearnley. Så finner vi den blåmerkede stien til Holmevatnet, videre oppover Rønningsåsen forbi tuftene fra en av setrene. Det bærer så nedover til Plassevatnet og snart er vi framme ved Toresplassen, en finneplass som ble ryddet i 1660. Snart ankommer vi Tapatjern. Vi kan raste enten her eller ved tuftene til Øvre Steinlaussetra. Etter pausen bærer det over Auretjernsbekken og opp til Kneika seter som har sin egen historie. Herfra går det fort til Kleivstua og videre ned Krokkleiva til Sundvollen. Fra Sundvollen tar vi bussen hjem.
Se ellers tur nr. 22 i boka «40 trivelige turer på Ringerike», som ble gitt ut i 2011. Turleder er Tron Trondsen, tlf. 91129600.

Mer informasjon/påmelding
Bærum kommune
10:00
05.09.2020
Tron Trondsen
91129600
Google Map of 59.96389790000001,10.3457923