Følg riksveg 177 fra Eidsvoll sentrum eller Minnesund til Østsidavegen. Avkjøring skiltet Habberstadvangen, kjør ca 1 km til parkering. Parkering langs vegen

Eidsvoll Turlag arrangerer fottur for voksne. Turens lengde er 9 km på sti og veg rundt Nord Fløyta

Mer informasjon/påmelding
Eidsvoll kommune
17:30
09.09.2020


gekjoren@hotmail.no
Google Map of 60.38612399551527,11.266168808977302