Oppmøte kl. 17.00 ved Sognsvann i Oslo.

Dette er kurset passer for deg som ønsker å lære om førstehjelp rettet mot tur. Lær hvordan du kan løse sykdoms- og skadesituasjoner som oppstår når man er på tur på steder hvor det kan ta lang tid å få hjelp. Kurset er egnet for alle friluftsfolk – fjellsportutøvere, turgåere, instruktører og turledere.

Program

Fjellmedisin er et ganske nytt begrep i Norge brukt om behandling av skadet og syk på tur. Det er ofte mange ekstra utfordringer når noen skader seg eller blir syke i fjellet, derfor er det enda viktigere å være trygg på de mest nødvendige tiltakene for å kunne redde liv. Å lære fjellmedisin vil garantert komme en turvenn eller en annen uheldig turgåer til gode den dagen uhellet er ute.

På kurset fokuserer vi på å løse sykdoms- og skadesituasjoner som oppstår når man er på tur på steder hvor det kan ta lang tid å få hjelp. I utgangspunktet er det begrenset til «norske» turer, slik at høyde, tropemedisin og lignende er utelatt.

Kurset går over to kvelder og vil foregå utendørs i Oslo. Du får nærmere beskjed om kurssted.

Vi kommer til å gå igjennom de viktigste temaene som man trenger for å kunne ta seg av en som er skadet eller syk på tur. For eksempel; effektiv innpakking av skadet, luftveis håndtering, HLR –hjerte lunge redning og frostskader. Hele kurset vil være veldig praktisk og det vil være rom for gode dialoger og tid til refleksjoner. Målet med kurset er at du skal få lære og innøve ferdigheter så godt at du i en reel situasjon kan ta i bruk det du har lært. Dette vil også gjøre at du kommer til å takle en reel ulykkesituasjon mye bedere, både mens det pågår, men også i etterkant.

Aktuelle temaer på kurset:

Fjellmedisin, hva er det og hvorfor?
Undersøkelse av skadet og syk
Varme innpakking av skadet og syk
Varsling og redningstjenesten i Norge
Transport av skadet og syk
HLR – hjerte lunge redning
Overtråkk og bruddskader
Forfrysning og brannskader
Blødninger
Allergisk reaksjon
Bryst SM / hjerteinfarkt
Hjerneslag
Diabetes
Førstehjelpsutstyr
Hva vi vil ha hovedfokus på og hvor mye vi rekker å gå i dybden på hvert tema, vil tilpasses gruppens nivå gjennom kurset. Kursleder vil prioritere de viktigste temaene. Målet er at alle skal lære det aller viktigste godt.

Oppmøte kl. 17.00 ved Sognsvann i Oslo. Avslutning begge kvelder ca kl. 21.00.

Generell informasjon

Pris
Kr 1299,- Kursprisen inkluderer instruksjon.
Ikke-medlemstillegg kr 700. Bli medlem i DNT her. På dette kurset får DNT medlemmer mellom 16 –og 26 år en rabatt på kr 500,-. Denne rabatten er sponset av DNT ung Oslo og Frifond

Forkunnskaper
Ingen krav til forkunnskaper.

Gradering

Kost og losji
Ta med en god matpakke og nok drikke til aktive dager ute. Deltakerne bor hjemme eller ordner overnatting selv.

Transport
Du må selv ordne med transport til kursstedet.

Kart
Sjekk UT.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Utstyr

Personlig utstyr
Husk klær som tåler litt bruk, notatsaker og gjerne kamera, liggeunderlag. Husk mat og drikke.

Kontakinformasjon og vilkår

Har du spørsmål angående kurset, kart eller utstyr, anbefaler vi deg å ta kontakt med vår Turinformasjon på tlf. 22 82 28 22 mandag til fredag mellom kl. 08.30 – 16.00 eller på e-post turinfo@dntoslo.no

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i generelle vilkår fellesturer. Se også viktig informasjon sommer..

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT Fjellsport Oslos arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar, ref. DNT Oslo og Omegns generelle vilkår pkt. nr. 6, samt pkt. nr. 11 om deltakernes ansvar.

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre turledere er godkjente gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

Nyhetsbrev og Facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev og lik oss på Facebook. Bli oppdatert på kurs og turer, hva som skjer i DNT Fjellsport Oslo og andre fjellsport-nyheter.

Mer informasjon/påmelding
Oslo kommune
17:00
05.09.2018 – 06.09.2018

22 82 28 22
turinfo@dntoslo.no
Google Map of 59.91267560000001,10.746452699999963