Follo museum, Belsjøveien 17, 1443 Drøbak

Frivilligheten i Frogn med lag og foreninger i samarbeid med Follo museum og Frogn kommune inviterer til familiedag.
Arrangementet er på Follo museum og Seiersten skanse i Frognmarka.

Frogn kommune
12:00
03.09.2023
Helle Rudolph
41531387
helle.rudolph@frogn.kommune.no