Oppmøte ved Eurospar på Krokane kl. 09.00. Turen går til Fagernipa frå Øvre Standal. Turområde: Fjordane.

Turen går til Fagernipa frå Øvre Standal. Dette er ein ny tur på programmet.

Informasjon om deltaking på turar og arrangement i DNT i 2020 På grunn av koronasituasjonen for tida gjeld særlege reglar for kva omsyn ein må ta og kva den einskilde må ta med seg på tur. Oppmodar om at alle må sette seg inn i dette før turen.

Det er krav til påmelding for alle turar og aktivitetar. Påmeldinga må utføres i forkant av turen, og ikkje ved oppmøte. Dette pga. behovet for sporbarhet av smitte og for å ha kontroll på gruppestørrelsen

Oppmøte ved Eurospar på Krokane kl. 09.00

Påmelding til turleiar innan laurdag kl 18.00

Turleiarar Arnfrid Bergheim og Astrid Breiland Eliassen

Turledere har røde turledervester

Kjentdame Elin Standal

Turavgift: Medlemmer gratis. Ikkje medlemmer kr. 100

Vipps: 554905 for turavgift – husk skrive navnet på den/dei du betaler for og kva tur

Turlaget vil oppmode alle som er passasjer i privatbil på turane om å betale for transport: kr. 30 under 20 km og kr. 40 over 20 km, til sjåføren for drivstoff.

Velkommen på søndagstur.

Mer informasjon/påmelding
Kinn kommune
09:00
13.09.2020
Astrid Breiland Eliassen / Arnfrid Bergheim
415 49 299 / 481 23 163
Google Map of 61.59906347870001,5.064553168766115