Det skal foregå ute i Stevnelund. Området ligger i friareale inntil anlegget på Jorekstad. Det er betalingsparkering på området rett over veien 253. Tror det er gratis litt lenger sør, på tomta der gamleskolen lå.

Minispeiderleir i forbindelse med Fåbergdagen ute i Stevnelund ved Jorekstad.
Vi skal overnatte fra fredag. Fra lørdag fra kl 10.00 skal vi ha forskjellige speideraktiviteter som alle kan delta på.

Lillehammer kommune
10:00
03.09.2022 – 03.09.2022
Liv Torill Elstad
922 98076
livtelstad@yahoo.no
Google Map of 61.1566746306449,10.389166237677538