Parkeringsplassen i Mariholtveien ved informasjonsskiltet til Oslo Elveforum

Første stopp blir ved Enga, deretter ved mølle- og sagbruksruinene, og så ved ruinene av teglverket. Retur til parkeringsplassen.

Mer informasjon/påmelding
Lørenskog kommune
10:00
12.09.2021
Frithjof Funder
909 61 265
Google Map of 59.92772147931693,10.921719074249268