Oppmøte Eggevollen

DNT akTiv er et tilbud i DNT Drammen og Omegn og retter seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart som gir litt puls. Turene er for aktive voksne og går i nærmiljøet. I månedene november, desember, januar, februar går turene hver tirsdag ettemiddag.

Oppmøte er alltid klokken 18.00.

Turprogram høst 2020:
6.august Aletjern og Røkebergtjern. Oppmøte Portåsen
11.august Eggekollene «7 koller». Oppmøte Eggevollen
13.august Svenskeveien/XO toppen. Oppmøte Årbogen
18.august Tverråsveien via Dronningslepet. Oppmøte Landfalltjern
20.august Ertekollen. Oppmøte MIF-hytta
25.august Røysa og Konggata. Oppmøte Fjellskar, Sande
27.august Røysåsen. Oppmøte Harakollen
1.september Gjevlekollen. Oppmøte Rustanveien
3.september Solbergvarden. Oppmøte Bjørkedokk
8.september Storsteinsfjell. Oppmøte Eggevollen
10.september Gamledammen via Vårstigen. Oppmøte Drammen Skisenter Parkering
15.september Tverråsen og helleren. Oppmøte Landfalltjern
17.september Pukerudlinna og Gruvåsen. Oppmøte Inntaksdammen Konnerud
22.september Ryggetangslettås-tårnet. Oppmøte Fjellskar, Sande
24.september Kobberdokkfjellet. Oppmøte Harakollen
29.september Villåsen. Oppmøte Spiraltoppen.
1.oktober Knabben og Hoggsfjell. Oppmøte Solbergvarden park v/8++ metern

Med jevne mellomrom blir det arrangert dagsturer i helg.

Hensikten med tilbudet er:

– Turer på ettermiddagen i ukedagene på ulike steder for å bli kjent på nye stier

– Nærmiljøturer som krever lite tid og planlegging.

– Gode friluftsopplevelser.

– Sosialt, blir kjent med andre med samme interesser.

Turgruppa har en egen Facebook-side. Følg med her for oppdatert informasjon.

Mer informasjon/påmelding
Lier kommune
18:00
08.09.2020
DNT Drammen og Omegn
32 25 51 40
kontoret@dntdrammen.no
Google Map of 59.8221924,10.1710536