Drammen Skisenter Parkering

DNT akTiv er et tilbud i DNT Drammen og Omegn og retter seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart som gir litt puls. Turene er for aktive voksne og går i nærmiljøet. I månedene november, desember, januar, februar går turene hver tirsdag ettemiddag.

Oppmøte er alltid klokken 18.00.

10.september Gamledammen via Vårstigen. Oppmøte Drammen Skisenter Parkering

Med jevne mellomrom blir det arrangert dagsturer i helg.

Hensikten med tilbudet er:

– Turer på ettermiddagen i ukedagene på ulike steder for å bli kjent på nye stier

– Nærmiljøturer som krever lite tid og planlegging.

– Gode friluftsopplevelser.

– Sosialt, blir kjent med andre med samme interesser.

Turgruppa har en egen Facebook-side. Følg med her for oppdatert informasjon.

Mer informasjon/påmelding
Drammen kommune
18:00
10.09.2020


Google Map of 59.76264399999999,10.125132