Turbeskrivelse: Etappe 2 starter ved Fana kulturpark og har sitt etappemål på Valle (E 39). Første del av turen går på asfaltert vei (ca. 1.4 km) og er helt uten stigning til vi møter Kvernabekkvegen. Her tar vi til høyre og etter vel 0,2 km får vi Klokkarvatnet på vår høyre side. Vi går videre på gang- og sykkelvei, som tidligere var trasè for Osbanen. Turområde: Byfjellene i Bergen

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Byfjellstrimmen arrangerer i høst 5 søndagsturer på rad hvor vi vil gjennomføre alle 8 etapper. Vi setter opp bussforbindelse fra sentrum til startpunkt og retur tilbake til sentrum for de påmeldte. De planlagte turene gjennomføres fra sør til nord.

OBS! DENNE TUREN KREVER PÅMELDING

Oppmøtetidspunkt- og sted: Kommer mer informasjon…

Turledere: Kommer mer informasjon…

Turbeskrivelse: Etappe 2 starter ved Fana kulturpark og har sitt etappemål på Valle (E 39). Første del av turen går på asfaltert vei (ca. 1.4 km) og er helt uten stigning til vi møter Kvernabekkvegen. Her tar vi til høyre og etter vel 0,2 km får vi Klokkarvatnet på vår høyre side. Vi går videre på gang- og sykkelvei, som tidligere var trasè for Osbanen. Jubileumsstien følger her et viktig kulturminne.

I nordenden av Klokkarvatnet tar Jubileumsstien av til venstre og inn i skogholtet. Vi følger stien via Orrhaugane opp ryggen like ved Hamrenipa (270 meter over havet) til Smøråsfjellet og Militærveien. Ved Orrhaugane passerer vi krigsminner.

Strekningen har moderat stigning og er tilrettelagt med klopper. Traseen er ganske våt, så til tross for kloppene, er godt fottøy absolutt å anbefale. Når vi kommer til stikryss og Militærveien, tar vi til høyre og følger denne vel 1 km før vi igjen tar til høyre og følger Jubileumsstien ned til Valle. Herfra går vi direkte inn i neste etappe.

Turbeskrivelse: Etappe 3 starter på Valle og har sitt etappemål ved Myrdalsvatnet (turparkering). Vi følger Osvegen mot nord og tar inn første vei mot høyre. Her holder vi oss til høyre langs en bratt asfaltert bakke i ca. 300 meter til selve turen i skogsterrenget starter.

Gjennom skogen følger vi en tydelig sti langs strekningens eneste parti med noe stigning. Etterhvert kommer vi inn på matesti som fører til Ljosvollsvarden. Stien går videre rett frem i terrenget, etter ca. 500 meter, flater ut i et åpent myrområde. På dette punktet krysser stien like under de ikke veldig beskjedne, men desto mer karakteristiske, høyspentledningene som går over Birkelandsfjellet.

Nord for kraftgaten er det lagt flere klopper for å lette tilgjengelighet og unngå slitasje på terrenget. Her har vi også nådd det høyeste punktet på Birkelandsfjellet for denne etappen, 275 meter over havet. Vi følger stien fra terreng videre inn i skogsbilveien i retning hogstfeltet ved Bjøllebotn. På strekningen fra høyspentlinjen til Bjøllebotn skal det godt gjøres å unngå å bli våt på beina uten godt fottøy. Dette selv med klopper over de verste partiene.

Fra Bjøllebotn følger vi veien rett frem via gruset snarvei, og tar første mulige vei til høyre. Vi møter asfaltert vei og går på fortau langs Totlandsvegen til etappens mål, Myrdalsvatnet (busstopp og turparkering).

Du kan les mer om disse etappene på https://ut.no/turforslag/117892133/jubileumstien-smrasfjellet-etappe-2 og https://ut.no/turforslag/117892137/jubileumstien-birkelandsfjellet-etappe-3

Ta kontakt med turlederne om du har spørsmål til tempo og vanskelighetsgrad

Alle har ansvar for å følge smittevernregler, ta med Antibac og hold avstand. (Les generelle vilkår under)

Ta med: mat og drikke.

Vi oppfordrer til å støtte opp om dette tilbudet gjennom medlemskap. Bli medlem i Bergen og Hordaland Turlag her.

Vilkår: Les generelle vilkår som gjelder for deltakelse på alle turene til Bergen og Hordaland Turlag, uavhengig om det er påmelding eller ikke.

Mer informasjon/påmelding
Bergen kommune
10:30
13.09.2020
HELEN CHRISTIANSEN
45066009
hechr68@gmail.com
Google Map of 60.2622691124176,5.348330031865061