Turen startar ved Kvannemotjødna.

Turen startar ved Kvannemotjødna, går ca.400m aust før me tek oss på skrå nordvest,opp over Bestaflatane deretter rett nord til me er komne oppå eit platå, følgjer det aust / nordaust, passerar Finnabunuten,vinklar deretter rett nord mot varden på Breifonn. Me må rekna med å bruka dagen på denne turen.Kan gå returen vestover mot Hillersnuten, ned Storaskard og austover ned mot utgangspunktet Kvannemo nedanom Finnabudammen.

Mer informasjon/påmelding
Sauda kommune
10:00
06.09.2020


Google Map of 59.71650188849225,6.877925600183148