Arrangementet foregår i Grinde, Tysvær.

Vi arrangerer bekkerestaurerings-kurs i Grinde, Tysvær. Klikk «les mer»

Moderne fiskekultivering og -forvaltning, eksempler på tiltak – med fokus på sjøørretbekker, oppvekstområder for yngel og utlegging av gytegrus.

Vurdering av bestand og tiltaksbehov (el-fiske). Behovsanalyse. Ut og se på bekker for å vise hva vi har snakket om. Tiltak i ørretbekker – kantvegetasjon, skjul, gytegrus, buner, terskler mm (Vi lager en gytebanke ++). Planlegging av tiltak (dette kan gjøres ute ved at en gruppevis får en bekk som en skal lage forslag til tiltak i.

Mer informasjon/påmelding
Tysvær kommune
18:00
07.09.2018 – 09.09.2018
Kjell Ove Våg

rogaland@njff.no
Google Map of 59.4299784,5.463340600000038