Oppmøte på Flotmyr kl. 17.00.

Krokavatnet demmes opp i 1946.
Oppmøte på Flotmyr kl. 17.00. Felles transport i egne biler.

Turen begynner ved parkeringsplassen nederst i Kattanakkvegen.
Vi går til bommen på Vannverksvegen og derfra på rødmerket løype opp skoglia mot Kruk. Her vil Øystein Nilsen fortelle om taubanen som ble bygd i 1946. Den gikk fra Åsestølen opp til Kruk og videre langs nordhellingen av Jøtnafjell til Krokavatnet. Taubanen ble bygd for å frakte sand, sement og materialer til stemmen som skulle bygges i nordenden av Krokavatnet. Vi følger rødmerkene østover og finner rester etter taubanen. Vi går videre sørover på vestsiden av Krokavatnet. Når vi kommer til sørenden av Krokavatnet, skal Øystein si litt om hva som ble gjort der i 1946 for å sikre Haugesund mer vann. Vi går ned Djupadalen og over til Kattanakk, eller til Stemmen hvis det passer bedre for noen.

Tid: Ca tre timer inkludert stopp underveis.

Turledere: Line Silde Bungum 453 93 225 og Øystein Nilsen

Mer informasjon/påmelding
Haugesund kommune
17:00
05.09.2018 – 20.08.2018
Line Silde Bungum
453 93 225
Google Map of 59.41642239999999,5.272655299999997