Parkering ved bommen på nordsiden av Sjonfjellet

Åpning av tursti til Sjonfjellgården med historisk info om området og kaffeservering.
1700 – 1900.

Rana kommune
17:00
08.09.2020
Pål Vinje
+4794161362
pal.vinje@friluftsradet.no
Google Map of 66.2989983805263,13.406229661547314