Ta av fra Rv 7 ved Herad, 3 km før Gol, mot Bagn. Det er 17 km til Frøysåkstølan. Stans ved stor infotavle.

Program
Åpning av turskiltprosjektet for Søråsen og Nystølfjellet lørdag 8. september 2018 kl. 11 ved Frøysåkstølan.

Bommen i Søråsvegen vil være åpen for gratis passering mellom kl. 09.30 og 11.

1. Velkomst og orientering om program
2. Orientering om turskiltprosjektet, stier og skiløyper
3. Åpning av Turskiltprosjektet og avduking av Infotavle v/ ordfører Heidi Granli.
4. Presentasjon av turkortene
5. Orientere om Djupevattenprosjektet.
6. Takke sponsorer
7. Hilsninger
8. Turaktivitet. Tur til Holtelifjell med innlagt natursti (4H)
9. Enkel bevertning.

Vi håper på godt vær og at svært mange blir med oss denne dagen.
Styret

Gol kommune
11:00
08.09.2018 – 17.08.2018
Ola Eiklid Hølen
41644392
ola-e-ho@online.no
Google Map of 60.7999062,8.887778199999957