Parkering Oldernes, Kåfjorddalen. Parkering for tur til Ankerlia, Monte Carlo gruve.

Lørdag 4. september kl. 11 inviterer Kultur og næring i Indre Kåfjord (KNIK), Nord-Troms friluftsråd, Nord-Troms museum og Kåfjord kommune til Ankerlia-dagen: En kultur- og friluftslivsrettet aktivitetsdag for hele familien.

I år sammenfaller Kulturminnedagene og friluftslivets uke. Begge er nasjonalt omfattende arrangementer som omfatter små og store arrangementer rundt omkring i landet. Dette ønsker man å markere i ett og samme arrangement 4. september i Ankerlia, Kåfjorddalen.

Med forbehold om at små endringer kan forekomme: PROGRAM FOR DAGEN

Årets ordførertur til Monte Carlo gruve: Turstart kl. 11.00 ved parkeringa i Ankerlia, Kåfjorddalen. Bli med ordfører Bernt Lyngstad på tur- vi tilrettelegger programmet slik at turgåerne kan komme ned igjen til programstart for resten av Ankerlia-dagen

Programstart kulturhistorisk bolk med fokus på Ankerlia som gruveområde: Velkommen kl. 13.00.

Mini-konsert med Kåfjordkoret

Gruve-relatert aktivitet ved Nord-Troms museum: Barn og unge kan prøve seg på å bore i stein.

Spør en lokalhistoriker: Lokalhistoriker Torleif Lyngstad har takket ja til å delta denne dagen, og er klar for å svare på deres spørsmål om Ankerlia.

Servering av mat og drikke.

Kultur- og natursti: Både barn og voksne kan prøve seg på spørsmålene i vår kultur- og natursti. Nord-Troms friluftsråd stiller med fine premier.

Kulturprogrammet vil foregå på området på sørsiden av ruinene etter gruvedriften- dette er på samme område hvor det er satt opp et toalett, og hvor det finnes en gapahuk. Det er også på samme sted hvor stien opp/ ned fra Monte Carlo gruve går.

Mer informasjon/påmelding
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono kommune
11:00
04.09.2021
Kjersti Rennestraum
77719252
kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no
Google Map of 69.4612822,20.9361422