Campen legges til Ness Camping. Ness Camping ligger helt i sjøkanten, 4 km unna Skutvik, og 21 km unna kommunesenteret i Hamarøy, Oppeid.

Hamarøy kommune, med samarbeidspartnere, inviterer til Basecamp Salten på Ness Camping, Skutvik 7.-9. september. Basecamp Salten ønsker å stimulere til friluftsliv på tvers av forutsetninger og interesser.
Basecamp Salten er et fritidsarrangement for ungdom i Salten; dvs ungdom i kommunene Meløy, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy (i år er også Rødøy og Tysfjord kommune invitert). Hver kommune kan normalt stille med inntil 20 ungdommer. Arrangementet er for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år. Basecamp Salten byr på et bredt aktivitetstilbud, med hovedvekt på friluftsliv. Det er og et inkluderende arrangement, med tilbud på tvers av forutsetninger og interesser.
Hvis du ønsker å melde deg på eller vite mer om Basecamp Salten, ta kontakt med kulturkontoret i din hjemkommune.

Velkommen til Basecamp Salten 2018 i Hamarøy!

Mer informasjon/påmelding
Hamarøy – Hábmer kommune
16:00
07.09.2018 – 09.09.2018
Ingeborg Lunde
99279018
ingeborg.lunde@hamaroy.kommune.no
Google Map of 68.00663829999999,15.416221899999982